# دل_نوشته

تابش

به معجزه شبیه بود                    تو بر من تابیدی                    خوشه دادم                    گندم شدم                    گنجشکها مرا ربودند... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 43 بازدید