پست های ارسال شده در تیر سال 1391

جاده

آخرالزمان رسیده است.دنیا به دلایل نامشخصی رو به زوال ابدی است.سرما-گرسنگی-بی کسی-نداشتن سرپناه -ناامیدی-ویرانی-سیاهی-تباهی و .... مجوز به انسانهایی داده ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 257 بازدید