پست های ارسال شده در شهریور سال 1390

تابش

به معجزه شبیه بود                    تو بر من تابیدی                    خوشه دادم                    گندم شدم                    گنجشکها مرا ربودند... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 102 بازدید