پست های ارسال شده در تیر سال 1390

من رفتم

میخواستم خاطره های دیروز و دیروزهایم را لاک بگیرم نتوانستم.                            پس                           در لاک خود فرو رفتم کمرنگ شدنم را جدی بگیر همین روزهاست که محو ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 152 بازدید