پست های ارسال شده در بهمن سال 1389

بارش

زیر بارش نگاهت گیر افتاده ام روی برنگردان میخواهم خیس شوم                                 میخواهم                              در نگاهت غرق شوم                                بلکه                               کویر دلم                               سیراب گردد                              تنم ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 104 بازدید