پست های ارسال شده در دی سال 1389

هفت روز هفته

من -آدمم شنبه آغاز حیاتم بود به دنیا آمدم                                 یکشنبه نوزادی کردم                                دست و پایی تکان دادم                             حرکت آغاز شد   دوشنبه خردسال شدم خندیدم گریستم کلمه  آغاز شد                                     ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 62 بازدید