پست های ارسال شده در تیر سال 1388

گلها

گلها قهوه ای شدند و یادشان رفت  روزی شاهدی بودند سر  عقد زنبور و پروانه امروز رسالتشان را سر قبر میجویند تنها همین.
/ 16 نظر / 95 بازدید