پست های ارسال شده در فروردین سال 1388

درک

اولی فریاد کشید:"سلام" صدایش در کوه پیچید:"س  لااااااااااااااااااااااااام  میممممممممممم" دومی گوش کرد و جواب داد:"نون-واو-ه-ی" و صدایش در کوه پیچید"هههههههههههههه یییییییییییییییی" اولی "هی" را ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 86 بازدید

بهار

  وقتی زنبور - بهار را به سروقت گل فرستاد                                                      برای خواستگاری..... گل از پروانه آبستن بود                               زنبور غصه خورد و دیگر به ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 110 بازدید