Stop Russia
ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۳٠  کلمات کلیدی: جهانگردی ، سفر به گرجستان(هوایی)

مرداد 92- Soviet Occupation Museum

در حال قدم زدن در خیابان روستاولی هستیم.به دیواری از یک ساختمان قدیمی که میرسیم گرافیتی سرخ پر معنی ما را متوقف میکند(ببخشید که مودبانه نیست)....راستش جا خورده ایم از چنیین خشم بی پرده ای که چنین بر تن دیوار ؛کسی چه میداند برای چند سال؛ نقش بسته است.کنجکاومان میکند که اینجا دیوار چه ساختمانی است ...سر از موزه ای عجیب ،دردناک درمیاوریم.موزه عکسی که نفسمان را بند میاورد و گامهایمان را خسته میکند از بس بوی خون میدهد این موزه عکس...

اینجا را Soviet Occupatiom Meusum مینامند.موزه اشغال گرجستان توسط نیروهای شوروی و شامل تصاویر و مدارک سیاه سالهای اشغال و جنگ این کشور با دولت مقتدر شوروی و سپس جدالهای با روسیه است در فاصله سالهای 1921 تا 1991 و گام به گام مخاطب کنجکاو را به دالانهای مخوف تاریخ کا گ ب و ماشین آدم کشی و اشغال روسیه میکشاند.حالمان بد میشود وقتی ساعتی پای درد دل راهنمای موزه مینشینیم و عکسهای اشغال گرجستان را میبینیم.اینجا دیوارها بوی خون میدهد...

فضای این موزه عکس خیلی خوب تداعی گر آن سالهاست وقتی پا به دالان دراز و نمور و تاریکی میگذاریم که در دوطرف ما عکسهای کشته شده های جنگهای روسیه با گرجستان است و در انتها میزی قرار دارد درست شبیه میزهای دوران کمونیستی استالینی با عکسی از لنین و تلفن سیاه قدیمی که ما را دچار این توهم میکند که قرار است هرلحظه زنگ بخورد،کسی بیاید و ما را به زندانهای مخوف "کا گ ب" ببرد...

دیوارها با پارچه های سیاه و سرخ پوشیده شده است.

برای ما ایرانیها معاهده گلستان همان قدر دردناک است که برای گرجیها خوش آیند... گرجستا ن کشوری است که جزو اولینها برای پیوستن به سلک مسیحیت بود و تا قرنها در کش و قوس دست درازی کشورها در نبرد.یکی از کشورهایی که بارها گرجستان را گرفت ایران بود.در دوره صفوی مادر بسیاری از شاهزادگان دربار صفویه، زنان زیبای گرجی بودند و دربار ایران پر بود از دورگه های ایرانی گرجی.

در دوره زندیه گرجستان تماما از ایران جدا شد و اعلام استقلال کرد تا آقا محمد خان به روی کار آمد و با حمله ای وحشتناک تفلیس را به خاک و خون کشید و 15000 نفر بیگناه را قتل عام کرد.خانه ها و کلیساهایی زیادی ویران و هزاران گرجی به اسارت ایرانیان در آمدند.این رخداد سبب تنفر شدید مردم گرجستان از ایران شد و یکی از زمینه‌های معنوی جدایی گرجستان از ایران گشت.تا اینکه در زمان فتحعلیشاه پس از شکستهای پیاپی سپاه ایران به فرماندهی عباس میرزا از روسیه تزاری و در پی پیمان نامه گلستان، گرجستان رسما از ایران جدا شد و ضمیمۀ خاک روسیه شد.

کجا بودیم؟آهان پیوستن گرجستان به روسیه در اوایل قرن 19

 اما دیری نپایید که روسیه تزاری از بین رفت و شوروی کمونیستی جانشین آن شد.1921 گرجستان بخشی از جمهوری شوروی گشت و دوران بسیار سیاه تاریخ این مردم آغاز شد شاید حتی سیاه تر از لشگر کشی آغامحمدخان...

جاسوسی از شهروندان استقلال طلب گرجی،دستگیری و به زندان رفتن آنها،حمله به شهرها و سرکوب اعتراضات مردمی که مسیحیت در خون آنها بود و توسط ارتش کمونیسم استالینی، مدام سرکوب میشدند برگی سیاه از تاریخ این سرزمین ساخت تا سال 1991 که شوروی از هم پاشید و گرجستان سرانجام پس از قرنها زیر استیلای دولتها بودن دوباره استقلال یافت و این نمایشگاه عکس میپردازد به تصاویر دردناک و سیاه سالهای بردگی زیر یوغ شوروی... 

اما این آخر دست درازیهای روسیه نبود.آگوست 2008 برای مردم گرجستان حادثه تلخ دیگری رقم خورد.ارتش روسیه به دنبال درگیری سر منطقه "اوستیای جنوبی" با گرجستان وارد جنگی نابرابر شد و تانکهایش را تا نزدیکی تفلیس پیش آورد...

مردم زیادی کشته،زخمی و بی خانمان شدند.گرجستان تلفات سنگینی داد و متحمل  خسارات مالی سنگین شد.این جنگ ،جنگی نابرابر بود گرچه گرجستان مقصر بمباران اوستیا شناخته شد اما از آن طرف روسیه متهم به تحریک مردم اوستیا برای گرفتن استقلال از گرجستان شد.(روسهای موزی)...

خلاصه اینکه در این نمایشگاه عکس میتوانید تصاویر مستند این نبرد نابرابر را از نزدیک ببنید و شاهد درد و رنج مردم بیگناه باشید...شاید دیگر از آن به بعد وقتی صحبت از عهدنامه گلستان و جدا شدن گرجستان پیش بیاید انقدر داغ به دلتان ننشیند...

گرجستان حق دارد آزاد و مستقل باشد.شما چه فکر میکنید؟

*برخی اطلاعات از این لینک گرفته شده است.