شاعر
ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٧/۱۸  کلمات کلیدی: دل نوشته

برای شاعر بودن چشمهای باز لازم نیست٬ دل تنگ لازم است.

پس من هستم!

و مینویسم ردی از تنهاییم را در حاشیه دلتنگی کاغذ......

شاید تنهاییهایمان را روی هم بریزیم و دلمان باز شود....

اما دریغ که کاغذ هم حوصله شنیدن حرفهای مرا ندارد...

این بار دیگر باید یا علی! گفت و از خود گذشت...

پس بیا٬ این خود من را از من بگیر که در قاموس بخشندگی٬ علی سرمشق من است که میبخشد و نمیگیرد!

به حرمت نام علی ٬این شعر و این عشق هر دو تقدیم تو!

بگیر و برو و خوش باش که ما هم خدایی داریم...