میم
ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٤  کلمات کلیدی: دل نوشته

انتهای نا"م"ت را کشیدم

به ابتدای "آ"مدنت وصل نشد

چه بیهوده میندیشیدم

بوی "ریحان" میدهد

و نمیدانستم

"میم" نام تو

"شکسته" است

پس

قلم را زمین گذاشتم

و به آرامی "منسوخ" شدم

--------------------------------------------------------------------------------------------

نسخ-ریحان و شکسته ...خطوط خوشنویسی