پدر و مادر
ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٩  کلمات کلیدی: دل نوشته

یک قاب و دوچهره

همین باقی ماند

 از باهم بودنشان

یکی در گذشته درجا زد

دیگری آینده را رج زد

و کسی نپرسید:

 چه بر سر سومی آمد؟

پنجشنبه گورستان

جمعه انتظار

شنبه تنهایی