بوسیدن روی ماه
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٥  کلمات کلیدی: معرفی فیلم

ای لعنت بر جنگ.چه مقدس چه غیر مقدس که جز نکبت و ذلت عایدی ندارد. گوشهایتان را باز کنید که ما خسته ایم از هرچه بمب و آژیر و خون و بدنهای پاره پاره. ما میخواهیم روی زنده جوانهایمان حساب کنیم و نه تن کفن شده انها را...

ما میخواهیم کنار سفره زمین دور هم یک پیاله آرامش بنوشیم و به فاصله آه و دم خود نعمت زنده بودنی که خدا به ما ارزانی داشته را به جا اوریم.پس شما را به هرچه مقدسات است سوگند روی ما برای جنگیدن شرط بندی نکنید.

بروید و فیلم "بوسیدن روی ماه" را ببینید.ببینید که هنوز بعد از بیست سال دردها چه تازه اند و چه خونبار.ببینید بعد از بیست سال هنوز مادران چه داغدارند و همسران چه زخمدار.

دیدن فیلم"بوسیدن روی ماه" کار اقای "همایون اسعدیان" را پیشنهاد میدم و از همینجا از ته دل میگویم که بعد از مدتها در سینما ساعتی مبهوت-خیره و متفکر ماندم.

*تیتراژ زیبای فیلم