گربه زیر چرخهای داغ!!!
ساعت ٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱۱  کلمات کلیدی: دل نوشته

بچه گربه

هنوز آنقدر بزرگ نشده بود

که بداند

هر برق چشمی در شب

نگاه مادر نیست

بچه گربه

به آغوش ماشین فرو رفت و جان داد