بانوی سبز
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۸  کلمات کلیدی: دل نوشته

آهای بانوی شمعدانیهای سبز

چهل شب بعد از رفتنت

همه گلهایت

سر به احترام خم کرده اند

دیروز باران سر هر کوی و بزرن جار زد:

بی خود نیست که از تن هر خاک جوانه ای میروید

40 روز است -بانوی شمعدانیهای سبز -مهمان خاک است.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*تقدیم به بانویی که همیشه سرتاسر ایوان خانه اش از گلدانهای سبز پر بود-مادربزرگی که دست به خاک میزد جوانه ای میرویاند.تقدیم به مادر بزرگ شمعدانیهای سبز...