چهل سالگی
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۳  کلمات کلیدی: معرفی کتاب

من گاهی این طوری میشوم."گاهی" از بعد از سی سالگی بیشتر شده است. وقتی مقابل آیینه به تارهای سپید مویم مینگرم پیری را نزدیک و نزدیکتر حس میکنم و میترسم. انقدر میترسم که نیاز پیدا میکنم کسی دوروبرم به من اطمینان دهد که هنوز پیر نشده ام و این فرق من و محمد امین است که هیچ وقت به پیری فکر نمیکند و آن را جریانی میداند که خواهد امد و نیاز به استقبال ندارد!!!

اما من...من میترسم از پیری و از تنهایی و از بیکسی و از  بیماری و از بدنی شکسته و چروکیده.و رمان "چهلسالگی" از همین ترس حرف میزند.از ترسهای پنهان زنی در آستانه چهلسالگی.

و این ترس زمانی شدت میگیرد که قرار است با عشق دوران جوانی خود روبرو شود.مردی که روزگاری جوانیش را با او گذرانده و بعد سالها او را ندیده و امروز در ورود به چهلسالگی مرد رویاهای جوانی یک بار دیگر آمده تا بار دیگر او را با خود به خاطره های گذشته ببرد.

من چهلسالگی را با فیلمش شناختم.اقتباسی بسیار ضعیف و بد از کتابی بسیار عالی و خوب(به نظر من البته).با فیلم اصلا ارتباطی برقرار نکردم و حیفم آمد از بازی زیبای لیلا حاتمی در این فیلم.اما بعد کتاب "چهلسالگی" را خریدم.کتابی اثر خانم ناهید طباطبایی که تا به امروز به چاپهای متعددی رسیده است.

نویسنده در این کتاب ساختار شکنیهای زیبایی میکند.اولا مرد ایرانی را خوب و عاقل نشان میدهد برخلاف بیشتر کتابهای زنان ایرانی که در آن زنها موجودات ستم کشیده و ظلم دیده مردانند.سپس از عشق حرف میزند.عشقی که در دل زنی میانسال باقی مانده از روزگاران جوانیش.زن شوهر دارد اما نویسنده با نگاهی متین و عاقل جنس عشق زن را از نوع ممنوعه به تصویر نمیکشد.

زن شوهر و فرزند دارد اما کیست که منکر این شود که خاطره ها را نمیشود از دل راند. عشق قدیمی-اولین عشق- همیشه در جان و دل انسان باقی میماند و نویسنده خیلی ظریف و زیبا این عشق پنهان شده در اعماق وجود زن را به ما نشان میدهد و از ان زیباتر برخورد متین و منطقی همسر او به این خاطره قدیمی را...

زن به زندگی با همسر و فرزند به خوبی ادامه میدهد اما دیدن عشق قدیمی همچون مرهمی زخمهای چهلسالگی او را درمان میکند....

توصیه میکنم این کتاب کوچک را به دست بیاورید و حتما بخوانید.خصوصا اگر خاطره اولین عشق شما در گوشه دلنان مخفی شده است....

در جایی از کتاب مرد میگوید:،هیچ چیز مطلق نیست . آدم فقط می تواند نزدیک و نزدیک تر شود ولی هیچ وقت به آن چیزی که میخواهد نمیرسد...