یکی از هزاران یکی
ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۱  کلمات کلیدی: دل نوشته

روزی تن من

قبری خواهد شد

از حرفهایی نگفته-نخوانده-نسروده

روزی یکی

از هزاران یکی

مرا نبش قبر خواهد کرد

یا هجونامه ای میسازد

یا شعری از من

به او بگویید

به آن یکی

از هزاران یکی

تنها

حرفهایم را بر باد ندهد

نمیخواهم لو بروم!