زندگی
ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٥  کلمات کلیدی: دل نوشته

انسان بزرگی از دنیا میرود

انسان کوچکی به دنیا میاید

در فاصله این آمدن و آن رفتن

کسی میخندد -دیگری میگرید

زندگی ادامه میگیرد

ما ادامه میگیریم

و خاطره ها در ما ادامه میگیرند

هر کودکی که به دنیا میاید

یعنی

خداوند هنوز به انسان ایمان دارد.

---------------------------------------------------------------------------------------------

*تقدیم به برنا و پویا که پدری را از دست داده اند

*تقدیم به محمد و رویا که کودکی را به دست آورده اند