به تو فکر میکنم
ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٩  کلمات کلیدی: دل نوشته

یک عالمه کار

روی زمین مانده است

گلهایم در گلدان چشم به راه آبند

مرغ عشقهایم در قفس چشم به راه دانه

فیلمهایم چشم به راه دیدن

کتابهایم چشم به راه خواندن

آهنگهایم چشم به راه شنیدن

قلمهایم چشم به راه نوشتن

فنجان قهوه ام چشم به راه نوشیدن

موهایم چشم به راه شانه کردن

بی خیال همه

مینشینم

به تو فکر میکنم

دوباره عاشقت میشوم

یک عالمه کار روی زمین میمانند و دهان دره میکنند

من اما

 از بین همه کارهای عالم

تنها تو را میخواهم