جاده و من
ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٥  کلمات کلیدی: دل نوشته

حاده عبور میکند از من

تو نیز میگذری از تن

سر پیچ سوم

دلم ریزش میکند

میایستی

میپیچی و مرا دور میزنی

و به راهت ادامه میدهی

انگار نه انگار که من جاده تو بودم

تنم تا ابد مسدود میماند

و من

از روی تمام نقشه های جهان حذف میشوم.