دوشنبه بیرنگ
ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢٩  کلمات کلیدی: دل نوشته

دوشنبه های صورتی

 شبیه عصر جمعه میشوند

دوشنبه های صورتی

 چه دلگیر میشوند

دوشنبه های صورتی

در این بهار دلفریب

خود خزان زرد میشوند

دوشنبه های صورتی

بی تو

 چه بیرنگ میشوند...