7 سال
ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢۱  کلمات کلیدی:

شاید باید 7 سال بگذرد

تا در کادر  کاغذ عکاسی

ببینی

موهای عشق دارد سفید میشود

شاید باید به عشق نزدیک تر شوی

تا ببینی

دارد شبیه تو میشود

داری شبیه او میشوی

تا ببینی خالی در آورده ای

در گونه راستت

شبیه خال گونه راست عشق...

شاید باید 7 سال بگذرد

تا بفهمی

بی عشق

نغس کشیدن هم محال است

شاید باید 7 سال بگذرد

تا اشکهایت طعم اشکهای عشق را بگیرد

تا دستهایت شکل دستهای عشق را بگیرد

تا تنت بوی تن عشق را بگیرد

تا بفهمی

 این عشق -همان است که عشق است.

*برای محمد امین