حافظ از راه دور!
ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٥/٧  کلمات کلیدی: متفرقه ، دل نوشته

 

 

امروز برام یک sms جالبی رسید با این مضمون:تفال به حافظ از طریق تلفن ثابت و با صدای اساتید نامی ایران-شماره تماس ۹۰۹۲۳۰۵۰۰۰

راستیتش یه کم جا خوردم.من از زمانهای کودکیم انسی با کتاب شیخ داشته و دارم.در لحظه هایی خاص از زندگیم تنها باز کردن کتابش بارقه امید زندگیم بوده و هست.کاری به خرافه گرایی و روشنفکری ندارم.کار کار دل است.حافظ باید در دلت نشیند تا حال و حس خاصی به تو دست بدهد.اصلا خواندن اشعار شیخ صرفا برای تفال زدن نبوده و نیست.حافظ خوانی عشق می خواهد و به دنبال این عشق آن چنان شوری بر دلت نشیند که لاجرم از خود بی خودت کند.

پدربزرگ مرحومم اولین کسی بود که مرا با شیخ آشنا کرد.دیوان جیبی و قدیمی همیشه در کنار دستش بود هروقت که دلش هوایی میشد تفالی میزد و حالی میکرد.به یاد دارم کوچک و بزرگ فامیل که گاهی برای انجام کاری به خدمت پدربزرگ و در واقع به خدمت شیخ میرسیدند و او برایشان فال میگرفت و با صدای گرمش تفسیر اشعار میکرد و من که کودکانه و سرخوشانه در کنار دست پدربزرگ مینشستم و با غرور به داشتن چون اویی افتخار میکردم.

بیست سالم که شد روزی بر صفحه اول دیوان ٬خطی برایم به یادگار گذاشت و دیوان را به من بخشید...از آن روز به بعد این کتاب جزیی از زندگیم شد.روزهای پس از پدربزرگ من بودم و شیخ و یاد آن عزیز...

بگذریم پرت افتادم از موضوع.اما یک چیز در ذهنم ماند.پدربزرگ همیشه میگفت:اول وضو بگیر سپس چشمهایت را ببند و از ته دل با خواجه راز و نیاز کن و او را به جان شاخه نباتش قسم بده سپس با احترام دیوان را باز کن و غزل را باصدای بلند و شیوایی خاصی بخوان...پدربزرگ معتقد بود شیوه شعرخوانی حافظ بسیار پراهمیت است.معتقد بود که یا نباید خواند یا باید در کمال فصاحت گفتار٬حافظ خواند.با یک شیوه آوایی و آهنگین....

اینکه ما مردم را با حافظ بیشتر و بیشتر آشنا کنیم بسیار فرهنگ سازی خوبی است.اما خودتان قضاوت کنید.یک شماره تلفن گرفته کامپیوتر برای ما به صورت رندوم ٬عددی تعیین کرده و براساس عدد بدست آمده شعری تلاوت میشود....این چقدر به دل مینشیند؟؟؟؟؟این چقدر میتواند با تفالی که خودتان میزنید یکسان باشد؟ توابع ریاضی برای یافتن عددی رندوم کجا و احساس پاک یک انسان و انرژی پشت این احساس کجا که با لمس کاغذ توسط انگشتانی خاکی و با طپش یک دل برگه ای باز میشود و خواجه با تو حرف خواهد زد؟ امشب امتحان کن ببین چقدر به دلت مینشیند.اگر حال کردی فاتحه ای نیز برای عزیز از دست رفته من بفرست.....

به قول حافظ:

ای که برتربت ما میگزری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد بود