13 به در!!!!!!!!!
ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱۳  کلمات کلیدی: دل نوشته

خانه ای در منیریه

این بار

موزه هنرهای معاصر بود

برای ما...

تنها

تو میدانی

من چه میگویم.

تنها

من میدانم

تو چه میگویی

حتی اگر ١٣ سال گذشته باشد.

ما ١٣ را به ١۴ وصل میکنیم

تا نحسیش تمام شود

و هیچ کس نخواهد فهمید

که زیر پوست این شهر

در شب

چه خاطراتی جاریست.