عشقی بدون شین
ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱۳  کلمات کلیدی: دل نوشته

من به عشق شک کرده ام

به عشقی که به سادگی از یاد میرود

به عشقی که شبی مست میکند و شعر میبافد

صبح فردا سردرد میگیرد و بالا میاورد

من به عشق شک کرده ام

به عشقی که همچون مد پاییزه در بهار کهنه میشود

به عشقی که بوی ماندگی میگیرد

به عشقی که نم برمیدارد و پوسیده میشود

من به عشق شک کرده ام

به عشقی که روزها او را "خمود" میکند

به عشقی که هفته ها او را "پیر" میکند

به عشقی که به راحتی "مرگ" میشود...

من به عشق شک میکنم

اما به خودم شک نمیکنم

در من عشق همیشه "سرمشق" خواهد بود

حتی اگر برای بقیه عشق "مشق" شود...

حتی

 وقتی ببینم

برای تو

 عشق -"شین" خود را از دست داده است.