هفت روز هفته
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٥  کلمات کلیدی: دل نوشته

من -آدمم

شنبه

آغاز حیاتم بود

به دنیا آمدم

 

                              یکشنبه نوزادی کردم

                               دست و پایی تکان دادم

                            حرکت آغاز شد

 

دوشنبه خردسال شدم

خندیدم

گریستم

کلمه  آغاز شد

 

                                  سه شنبه کودک شدم

                                  بازی کردم

                                  زمین خوردم

                                 بلند شدم

                                 تجربه آغاز شد

                                

چهارشنبه نوجوان شدم

زیبایی را دیدم

با زشتی آشنا شدم

خودم را شناختم

بالیدنم آغاز شد

 

                                 پنجشنبه پا به جوانی گذاشتم

                                 نوازش شدم

                                 آغوش را شناختم

                                 با بوسه خو گرفتم

                                 و در اوج لذت عصر پنجشنبه

                                 عاشقی را آغاز کردم

                              

                                                  جمعه به پیری رسیدم

                                                  عصر جمعه دلگیر شد

                                                 تنها شدم

                                                 خسته شدم

                                                 نشستم

                                                و سرانجام...

خورشید غروب کرد

من غروب کردم