حال همه ما خوب است
ساعت ٥:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٧  کلمات کلیدی: دل نوشته

سلام آقای رییس جمهور

حال همه ما خوب است

نان ارزان-برق ارزان

جان بابا در سرمای زمستان لرزان

 

روزگار عجیبی شده است

بوی گندم رو به فراموشی است

دهان بی دندان میجود

نان سق زده سوخته نانوا را

 

زیر ما نفت جریان دارد

بالاسرمان آبی آرام بلند

یک طرف کوه بلند البرز

طرف دیگرمان دشت سترگ

 

امروز

دیدم گلوی کودکی پر بود از دود سیاه

آسمان سربی رنگ

دود در خانه دل مهمان است

 

ما زمانی مینازیدیم

به شمال

به دریا

به ساحل

به آبی آسمان این خاک و دیار

 

آقای رییس جمهور

باز من مینازم

نه به آرام بلند

نه به آن دیو سپید پای در بند

....

گرچه نان نیست

 ولی ایمان هست

و همین کافی هست

که بنازم:هستم!

که بگویم:هستیم!

آقای رییس جمهور

حال همه ما خوب است

اما تو باور نکن!!!!

 

*با الهام از شعر ری را اثر شاعر بزرگ سیدعلی صالحی