پاسخی به نوشته قبلی:(سخنی با آقایان)
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٤/۱۸  کلمات کلیدی: متفرقه

*در پاسخ به صحبت یکی از اقایان که برایم محبت کرده و کامنت گذاشته بودند...

سلام آقای مدافع حقوق مردان.....چرا فکر میکنید که اگر زنی همسر خوبی دارد نمیتواند از حقوق بقیه زنان حرف بزند..؟چرا فکر میکنید اگر این زن دارد برای حق از دست رفته مادر ستم کشیده اش فریاد میزند یعنی یک مرفه بیدرد است؟چرا فکر میکنید که این زن چون از ستم وارد شده بر زنان حرف میزند یعنی اینکه آمی و درس نخوانده است و عرضه ادامه تحصیل نداشته است؟چرا فکر میکنید اگر به قول شما از ۲۳ نوشته اش ۱۵ موردش در مورد سفر است یعنی این زن ازشدت رفاه حالی به حالی شده است و نمیفهمد چه میگوید و خوشی زیر دلش را زده است؟چرا فکر میکنید این زن یک موجود نمکنشناس است؟آیا شما میدانید که این زن در زندگیش چه گذشتهایی کرده و میکند؟آیا این زن مستقیم همه عیبهای گفته شده را به شوهرش نسبت داده است که شما اینگونه برآشفته اید و میخواهید از آن مرد حمایت کنید؟ آیا تمامی ستمهای وارد شده بر زنان این مملکت همین خیانت!  است که شما اینگونه خشمگین شده اید؟آیا این زن از زندگی و مشکلات خودش نالیده است یا اینکه  صدای زنان ستم دیده دور و برش است که شما مدام رفاه زدگی او را مثال میزنید؟آیا زندگی زناشویی و فهمیدن احساسات یک زن یعنی ؛برای او کفش و لباس و ماشین خریدن و او را به قول شما به سفر بردن! چرا فکر میکنید این زن زحمات مرد و تلاشش را برای امرار معاش ناچیز شمرده است؟ کجای نوشته های این زن به عموم مردان  توهین شده است؟ فکر نمیکنید این زن دارد از ظلم جامعه اش به هم نوعانش سخن میگوید؟ فکر نمیکنید این زن دارد از سیستم غلط سیاستهای حقوقی زنان جامعه اش گله میکند؟فکر نمیکنید این زن در کمال ادب با آقایان یک دردودل کرده است؟فکر نمیکنید ظرفیتتان خیلی پایین است؟؟؟؟؟؟

و از همه مهمتر دوست من!!!!آیا این زن توهین آمیز صحبت کرده است که شما جوابش را توهین آمیز داده اید؟

دوست من...پیشنهاد میدهم متن قبلی مرا یک بار دیگر با دقت بخوانید تا همه چیز دستگیرتان شود.دوما اگر واقعا میخواهید با هم بحثی معقول و در کمال ادب!!!!!!!!!!!!! داشته باشیم لطفا ایمیل خود را ذکر کنید تا بیشتر و بیشتر در خدمتتان باشم...با تشکر!