فرشته کوچولو سر خورد اومد پایین
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٤/۱٢  کلمات کلیدی: دل نوشته

فرشته کوچولو هی حرص میخورد.هی جوش میخورد....جرو بحثی اون بالاها در گرفته بود بیا ببین...یه طرف ماجرا خدا بود و فرشته هاش...یه طرف دیگه فرشته کوچولوی قصه ما بود و عصبانیتاش...خدا میگفت:کوچولوی من... نازنازی من...کجا میخوای بری بهتر از اینجا پیش من... فرشته ها دم گرفته بودند که : خواهرکمون....وصله جونمون...قربون اون چشای آبیت با موهای آفتابیت...کجا میری بهتر از ور دل ما ... جنب دل عاشق ما....کجا میری قشنگ تر از ۷ آسمون... نرمتر از لای پر بالهامون...کجا میری که صب تا شوم...نشی ویلون و سیلون...کجا پیدا میکنی... بهتر از شهر بهشت...کوچه آرامش...نمره آس قشنگ آسمون...زیر پای خدای مهربون...آخه خواهرکمون!...یکی یکدونه دلمون!...نمیگی اون پایینا گرگ داره ....منتظره بره های سفید مثل توییه...نمیگی یه وقت (خدا نیاره اون روزه!) بشی گم توی اون دنیای دور...نمیگی یه وقت ((زبونمون لال بشه از گفتن اون!)) نشونیمونو گم کنی...ندونی بهشت کجاست سر به جهنم بذاری...آخه یکدونمون! ...مو فرفری ...فکر ما نیستی فکر خدا باش ....دلش برات تنگ میشه ها...

اما...فرشته کوچولوی قصه ما...پاشو کرده بود تو یه کفش که باید برم...سر به بیابون بذارم ببینم اون طرفا چه خبره...پس خدا...خدای پاک و مهربون ...دستشو کشید رو موهای فرفری...گفت دست من همراهت...کلام حق یارت...ما رو از یاد نبری کوچول موچول...دخترکم...هر وقت دلت گرفت بیا پیش خودم...

فرشته کوچولوی قصه ما....به رسم امانت....بالهاشو گذاشت پیش خدا....یه بوس فرستاد واسه فرشته ها...یه بوسم جا داد کنج لب خدا...خدا هم یه کوله بار... پر عشق و صفا... داد به دستای کوچیک دخترک....

.....

چشما شو که وا کرد...ترسید ...لرزید ....با خودش گفت...اینجا کجاست...دنیای وانفسا که میگن همین جاست؟.....یهو دلش گرفت و چشاش ابری شد...یه پروانه تو دل کوچیکش بال بال زدو....کوچولو با صدای هقهقی از غصه خالی شد...

....

یهو یه دست مهربون...انگاری از عالم غیب...کوچولو رو کرد بغل...بدنی نرمتر از نرمی بال شاپرک...بدن کوچیکشو ...گرفت تو آغوش خودش...کم کمک بوسه گرفت از اون لبای خوشگلش ...کوچولو غنچه لبهاشو گشود...مزه مزه کرد  و از اون گل یاس...شبنم صبح و مکید...چشاشو تو نی نی چشای مهربون مادرش گشود ....خندید و فریاد کشید:آی خدا... خدای خوب قصه ها...بالهام مال تو ...انگاری ما اینجا موندگار شدیم! ....


*با تشکر از یاسمینا به خاطر ایفای نقش اول!

*روز مادر نزدیکه یادتون نره ها....