عجمی
ساعت ٥:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٢  کلمات کلیدی: معرفی فیلم

"عجمی" به معنی بیگانه نام محله ای است در یافای اسراییل که یک ترکیب فرهنگی- ملیتی-مذهبی عجیب و غریب در آن زندگی میکنند.در این محله یهودیان اسراییلی-مسلمانان عرب اسراییلی-فلسطینیهایی که از قبل از جنگ ١٩۴٨در آنجا ساکن بوده اند و مسیحیان عرب همه در کنا رهم زندگی میکنند.عجمی ملقمه عجیبی از ترکیب فرهنگهاست.خصوصا فرهنگهایی که تا حدی در دشمنی با هم به سر میبرند.بالطبع این تضاد فرهنگی برخوردها و چالشهایی را به همراه میاورد.دشمنی قومی و دینی ایجاد فقر و تباهی میکند.آدمها به جان هم میفتند و بدون اینکه بدانند چرا همدیگر را مثله میکنند..

در عجمی زنده ماندن نعمتی خواهد بود که برای رسیدن به آن باید جنگید....

فیلم عجمی که محصول ٢٠٠٩ و به کارگردانی یک فلسطینی ساکن اسراییل به نام اسکندر قبطی و یک اسراییلی به نام یارون شانی ساخته شده است و نکته جالب هم در همین است که دو دشمن قومی مذهبی با دوستی و اتحاد فیلمی از مشکلات تضادهایشان ساخته اند.این فیلم محصول کشور اسراییل است اما نمیشود گفت که فیلمی اسراییلی است به نظر من عجمی فیلمی بین المللی است و ربطی به کشور اسراییل ندارد.در این فیلم سعی شده نشان داده شود که مردم فی نفسه با هم مشکل ندارند بلکه جو حاکم بر قومیت و مذهب آنهاست که ناخواسته آنها را به جان هم میندازد....

"عمر" یک عرب مسلمان اسراییلی سعی دارد خانواده اش را از جنگی قومیتی نجات دهد در همان حال هم عاشق یک دختر مسیحی میشود که به خاطر تفاوت دین نمیتواند با او ازدواج کند."مالک" یک مهاجر غیر قانونی فلسطینی است که سعی میکند با کارگری پول عمل جراحی مادر بیمارش را فراهم کند."داندو" یک پلیس یهودی اسراییلی است که به دنبال برادر گم شده اش میگردد و میفهمد که به دست فلسطینیها کشته شده است پس به دنبال انتقام به راه میفتد."بینجی" یک عرب مسلمان عاشق یک دختر یهودی میشود و از خانواده و دوستانش طرد میگردد....و الی آخر!

جنگ-کشتار-خون-جنایت...تنها به خاطر تفاوت مذهب...

کار ما انسانها به کجا کشیده است.جایی که عشق را در مسلخ مذهب سر میبریم. جاییکه خدا را پتکی میکنیم تا با آن بر سر هم نوع خود بکوبیم.جاییکه محمد و مسیح و موسی را در تقابل با یکدیگر قرار میدهیم تا خود را محق بدانیم برای آدم کشی.جاییکه تعالیم دینیمان را با خون و نفرت مینویسیم تا سینه به سینه به آیندگانمان منتقل کنیم.

خدایا چه آمده است بر سر بندگانت.بندگانی که تو خود فرمودی:از روحم بر آنها دمیدم!

*فیلم عجمی تا کنون برنده ١٣ جایزه بین المللی شده است.