سلامت روان
ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/۸  کلمات کلیدی: متفرقه

سازمان جهانی بهداشت پارامترهایی را برای توصیف یک *روان سالم* ارائه داده است به شرح زیر:

۱-درک صحیح از واقعیتها

۲-پذیرش خود-دیگران و طبیعت

۳-سادگی و طبیعی بودن رفتار

۴-متعهد و مسئول بودن در مورد وظایف و مسائل زندگی

۵-خودکفایی و عدم اتکا شدید به دیگران

۶-گرایش به خلوت کردن با خود

۷-لذت بردن دائمی از موضوسات ساده و پیچیده زندگی و تازه بودن مسائل زندگی

۸-رسیدن به نوعی تمرکز و جذبه درونی و نگریستن به فراسوی موضوعات مبتذل و حتی معمول زندگی

۹-داشتن علائق اجتماعی

۱۰-داشتن روابط بین فردی و اجتماعی

۱۱-داشتن آزادمنشی و عدالت خواهی و با انصاف بودن

۱۲-تشخیص هدف و وسیله

۱۳-دست یافتن به نوعی طنز فلسفی و از آن دیدگاه به جهان نگریستن یعنی در عین شوخی گرفتن مسائل زندگی آن را جدی گرفتن

۱۴-داشتن خلاقیت

فکر میکنی چند درصد سلامت روان داری؟؟؟؟

*برگرفته از کانون یوگا