روزهای رفته یک زن
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢٩  کلمات کلیدی: دل نوشته

d33

تنها چند حرف

"روز" را جابجا کردند

تا

دخترک پری"روز"

شد

زن دی "روز"

شد

پیرزن ام"روز"