فهم متقابل
ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢٤  کلمات کلیدی: دل نوشته

مرد تلویزیون میبیند و پفک میخورد.

زن زیر پتو گریه میکند.

مرد کینگ کونگ تماشا میکند.

زن تنهاییهایش را تماشا میکند.

مرد فکر میکند که چقدر خوشبخت است.

زن فکر میکند که چقدر بدبخت است.

مرد  خمیازه میکشد.

زن فین فین میکند.

مرد فکر میکند بعد  از فیلم به سراغ زن برود.

زن فکر میکند از داروخانه فلوکستین بخرد....