شیراز(10)
ساعت ۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۱٠  کلمات کلیدی: ایرانگردی ، سفر به شیراز

٢۵/١١/٨٨-نارنجستان قوام

329

به جرات میتوان گفت که زیباترین عمارتی که در شیراز دیدم همین نارنجستان قوام است که نارنجهایش شهره خاص و عام شده اند که چون چراغهایی نارنجی بر تارک سبز درختان نشسته اند و چه خوش میدرخشند.

از در که میگذریم ناگهان با باغی ایرانی روبرو میشویم که حوضی آبی از میانش میگذرد و در دوطرف آن ردیف نارنجهایش نشسته اند و به همین خاطر نامیده شده است به نارنجستان و ساختش ده سال به طول انجامیده است. و معروف بوده به خانه قوام چون نسل در نسل جزو میراث ماندگار خاندان قوام السلطنه معروف بوده تا سرانجام فرح دیبا دستور مرمت آنرا میدهد.

334

این عمارت شامل دو بخش اندورنی و بیرونی است که یکی کاربرد تجاری و دیگری کاربرد مسکونی داشته است.سقف خانه همچون بناهای شمال ایران شیروانی است و این اولین خانه مسقف دارای شیروانی شیراز محسوب میشود.

در و دیوارهای خانه و حیاط همگی با نقاشیهای نقاشگر آن دوره به نام لطفعلی خان زیبا شده اند.نقشهای مینیاتوری و ظریف ایرانی با رنگهای شاد سرخ و قرمز و سبز انگار کاغذدیواری عصر قاجار بوده اند.

335

بخش بیرونی خانه که با ستونهای کنده کاری چوبی مزین شده محل دید و بازدید مهمانان قوام بوده است.اکنون به صورت یک موزه درآمده که در بخش زیرزمین آن اشیا تاریخی هدیه شده توسط "آرتور هوپ" نگهداری میشود.آرتور هوپ معمار برجسته آمریکایی است که سالهابر روی اماکن تاریخی ایران فعالیت میکرد.پس از مرگش طبق وصیتی که از خود به جا گذاشت تمام اشیا باستانی که متعلق به کشورهای مختلف بود و او در طی عمر آنها را جمع آوری کرده بود را به اینجا هدیه کرد.(روحش شاد!! که به فکر غارت آثار باستانی ما نبود)

343

بخش اندرونی عمارت که به خانه زینت الملک هم معروف است شامل تالارهای آینه است که همراه با نقش و نگارهای زیبا عمیقا چشم را به دنبال خود میکشند.تالارهایی تودرتو و اطاقهایی که همگی با قطعات آیینه و نقاشیهای قجری زنان تپل مپل چشم و ابرو مشکی تزیین شده اند.

344

انقدر ظرافت در ساخت هزاران قطعه شیشه ای وجود دارد که چشم میماند کدام را دنبال کند.این آیینه خانه ها کنار ارسیهای رنگین روسی چهره دوصدچندان زیبایی به اطاقها داده اند.خصوصا وقتی نور بر پنجره ها میتابد و بازتاب رنگی شیشه های ارسی بر روی قطعه های هزار نقش آیینه ها میفتند و بر در و دیوار منعکس میشوند دیگر نارنجستان قوام تبدیل میشود به "دژ هوشربا"!

350

دورتادور حیاط مثل تمام خانه های قدیمی ایرانی ایوان دار است و در تمام اطاقها با شیشه های قدی به این ایوانها گشوده میشوند.حالا فکر کن که خود ایوان هم رو به حیاطی است با حوضی آبی و فواره های کوتاه نقلی و درختان نارنج سرسبز و نارنجهای خوشبو.آن وقت دمی بیندیش به کسانی که در این خانه بهشتی ساکن بوده اند و چه روزگاری را طی میکردند.حالا بیا و این خانه دلنشین را مقایسه کن با آپارتمانهای زشت و بیقواره شهرهای امروز.بعد فکر کن که اگر آن آدمها در این خانه ها زندگی میکردند پس ما در آپارتمانهای امروز حتما مردگی میکنیم!!!

352