مرد بی وطن
ساعت ٢:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۳  کلمات کلیدی: معرفی کتاب

مرد بی وطن غرغرهای پیرمردی است که ادعا میکند این آخرین کتاب اوست و ۴ ماه بعد هم با مرگ نابهنگامش پیش بینیش درست از آب درمیاید.

کورت ونه گات نویسنده شهیر آمریکایی است که ادبیات آمریکا به او بسیار مدیون است. در این کتاب مجموعه ای از مقالات او گردآوری شده است که تماما اعتراض کورت به جهان دوروبر خودش است.خصوصا در این کتاب به شدت به سیاستهای جاری آمریکا میتازد.(البته سیاستهای زمان بوش).در این کتاب نویسنده با بیپروایی دوروییها-دروغ پردازیها-خشونت طلبیها و کثافت کاریهای سیاست بازان زمان خودش را به باد انتقاد میگیرد.دست آخر هم نتیجه میگیرد که آمریکای امروز آن چیزی نیست که در رویاهای کورت زنده بوده.به خاطر همین کورت تصمیم میگیرد تا زمانی که نام سیاستمداران کثیفی چون بوش به عنوان رییس جمهور آمریکا میدرخشد خود را آمریکایی نخواند بلکه ترجیح میدهد خود را یک "مرد بی وطن" بنامد.....(به نظرتان این عقاید آشنا نمیاید!!!!!)

کتاب را نشر ققنوس با ترجمه خانمها "پریسا سلیمان زاده" و "زیبا گنجی" روانه بازار کرده است.