من & آفریقا (۱۰)
ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/٩  کلمات کلیدی: جهانگردی ، سفر به آفریقای جنوبی

۴/۱/۸۶-باکوبانگ

یکی از هیجان انگیز ترین لحظات زندگی من امروز بود.صبح سوار جیپ های باز مخصوص جهانگردی شدیم به قصد دیدن حیوانات در طلوع خورشید.به همراه ما یک گروه جهانگرد با بالون بالای سر ما در حرکت بودند.جنگل بانها لحظه به لحظه با رادار محل رویت حیوانات وحشی را به هم گزارش میدادند.و همه ماشینها سریع به طرف محل مورد نظر میرفتند.شیر از جمله حیواناتی است که ممکن است روزها و روزها رویت نشود ولی این بار شانس با ما بود.یکی از پسرهای جوان جنگل بان یک جفت شیر نر و ماده را دیده و گزارش کرد. باور نمیکنید لحظه دیدن یک شیر جوان در طلوع خورشید در چند قدمیت چه حسی دارد.

سکوت میکنیم.شیر آرام به ما نزدیک میشود.نفسها در سینه حبس است.سکوت را تنها گامهای شیر جوان بر شکوه علفزار میشکند.خورشید از لابلای تکه ابرها خود را برروی بدن کشیده و ورزیده این شیر جوان میفکند گویی با یالهایش بازی میکند.باورم نمیشود شیر از چند قدمی من میگذزد.بی آنکه نیم نگاهی به ما بیندازد.و ماده جوان و زیبایش با بچه ها به دنبالش از عرض جاده رد میشوند.دهانهایشان خونی است.میروند تا پوزه هایشان را هنگام سپیده دم در رودخانه بشویند.دستت را دراز کنی یالش در دستهای توست...لحظه بینهایت باشکوهی است.شیر نر و ماده آرام به سوی افق میروند...لحظه ای بعد دوربینها عبور پلنگی را در افق شکار میکند .با پاهایی سفید و بدنی کشیده لابلای بوته زار میدوید..برخلاف شیرها پلنگ موجودی منزوی و تنها است.هیچ گاه دوست و گروهی ندارد.تنها زندگی میکند و تنها میمیرد...

چندی بعد به محلی رسیدیم که یک گله فیلهای وحشی دنبال یکدیگر آرام حرکت میکردند.حدود ۳۰ راس فیل بود بزرگترینشان ماده فیلی  بود که مقابل صف حرکت میکرد.و بدنبالش چند بچه فیل کوچولو باهم زورآزمایی میکردندآنها بدین ترتیب همیشه بدنهایشان را آماده برای مبارزه با دشمن نگه میدارند.فیلها معمولا تا ۷۰ سالگی عمر کرده و سپس بر اثر گرسنگی از بین میروند چون دندانهایشان را از دست میدهند!!!!!!!!!!!!!!!

کمی بعد به تعدادی زرافه برخورد کردیم که با گردنهای درازشان سرگرم خوردن درختان بودند.تنها سلاح این حیوان در مقابل دشمنش شیر- لگدهای بسیار قوی اوست بنابراین شیر برای کشتن او گردنش را گرفته و او را بر روی زمین انداخته و سپس میکشد.جالب است که بدانید که این شیرهای ماده هستند که غذا فراهم میکنند.شیرهای نر تنها وظیفه خوردن و حفاظت از قلمروی فرمانرواییشان را دارند(غیرت مردانه)پس از سیر شدنشان نوبت کفتار ها و شغالهاست که از باقیمانده غذای آنها استفاده کنند.بنابراین هرجا شیر ببینید کفتار و شغال هم مشاهده میکنید.

سپس گله ای گوره خر - گراز -بوفالو -کرگدن -گوزن-آهو- کبک- مرغ شاخدار - لک لک و موش خرما دیدیم....خورشید طلوع کرده و به هتل برگشتیم.تجربه امروز بینظیر بود.