بیخوابی
ساعت ٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۱٩  کلمات کلیدی: دل نوشته

نمیدانم شعر صبحدم را

                                  برای من

اولین بارقه نور سحر سرود

یا های و هوی سگهای ولگرد

و یا تماس گرمی انگشتانت زیر پتو

                         گرچه ترجیح میدهم

ترجیع بند این شعر روشن

تو باشی و نه کس دیگر!

--------------------------------------------------------------------------------------------

خروس که خواند

کلاغ که قارقار کرد

و سگی پارس

                   من چشمهای نبسته شب پیش را

بستم

                  و قاب شیشه ای شب را

                  وارونه در ذهنم آویختم

تا خواب را فریب دهم

                  اما

                           ساعتی نگذشته بود

که ساعت شماطه دار

                             دستم را رو کرد.