گلها
ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٦  کلمات کلیدی: دل نوشته

brezil88_131

گلها قهوه ای شدند

و یادشان رفت

 روزی شاهدی بودند

سر  عقد زنبور و پروانه

امروز

رسالتشان را

سر قبر میجویند

تنها همین.