قبل تر ها
ساعت ۱:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٥  کلمات کلیدی: دل نوشته

 

q6720

قبل ترهایی نه خیلی دور

پرنده هایی بودیم

با بالهایی آغشته به نسیم آ....ز....ا....د....ی....

در پهنه بیکرانه سرزمینی که

نامش را از کلمه " آ....ز....ا....د....ی...." گرفته بود

"ایر" هایی بودیم

در کنار هم نشستیم

واژه "ایران" ساخته شد

و خاکش افتخار کرد که مال اینجاست

روزی

نه قبل ترهای خیلی دور

دستی پرهایمان را بهم دوخت

بالهایمان دیگر نتوانست  

بپرد

اما او غافل بود

که بالهایمان زنجیری شده است

و دستهای او را این بار

بهم خواهد دوخت