خاک سوخته
ساعت ٢:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢۸  کلمات کلیدی: دل نوشته

ترحم در عشق

خاک سوخته ای را ماند

نه به بار مینشیند

نه به بار میاورد

حتی اگر

هزار هزار باغبان

دست محبت بر سرورویش کشند

باز هم بی برکت است

تنها

 همان دانه گندم را هم زایل میکند...