جرقه
ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢٩  کلمات کلیدی: دل نوشته

دامن زدی به آتش دلم...

هی سوختم و هی سوختم

آتش گرفت به پر دامنت

هی سوختی و هی سوختی

آبی شد بر آتش دلم

...خنک شدم .خاموش شدم