بازی آخر بانو
ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/۳  کلمات کلیدی: معرفی کتاب

همصدای شب من٬  زندگی بودن نیست٬ در رگ سبز حیات جای گندیدن نیست٬

         زندگی چون نهری است٬ که تمامش شکن است ٬ زندگانی شدن است...

داستان از زندگی گل بانو شروع میشود و به زندگی استادمحمدجانی ختم میگردد.روایتی از دخترکی معصوم و روستایی که در نهایت فقر عاشق کتاب و سیاست و سعید است...و خود که عقد بسته  پسرعمو در آسمانهاست!

سعید پسرکی شهری و عاشق پیشه که تب داغ انقلاب وجودش را گرفته و در آشفته بازاردهه ۵۰ ؛تن به فراموشی رفاه خانواده سپرده و سرسپرده کویر و دخترکی از جنس کویر گشته است.

ابراهیم رهامی که به دنبال یافتن نداشته ای از جنس کودک؛ زندگی نقد زناشویی را به نسیه ای میفروشد غافل از نداشته ای دیگر که در این کشاکش سر باز میکند.چیزی به نام عشق.

و این گونه هرم داستانی *بازی آخر بانو* شکل میگیرد که نویسنده آن خانم بلقیس سلیمانی و ناشر آن ققنوس است.که به تازگی برنده جایزه ای نیز گشته است

اگر دلت یه قصه خوب میخواد که تورو تا دیروقت بیدار نگهداره٬ یه قصه سرراست و شیرین حتما سری به این کتاب بزن...