شب های چهارشنبه
ساعت ۱:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٠  کلمات کلیدی: معرفی کتاب

باور کنید فمنیست نیستم و یک طرفه هم به قاضی نرفته ام.اما امان از این نویسنده های زن که چقدر ظریف نکته هایی از زندگی رو به تصویر میکشند که تو نوشته های کمتر مردی دیده میشه.این هم شاید از خصلت ریز بینی زنانه شان حاصل میشه.اما بهر حال نکته های قابل تاملی رو میشه تو نوشته های بعضی نویسنده های زن دید.دیروز نشستم و کتاب ¤شب های چهارشنبه¤ اثر خانم آذردخت بهرامی رو خوردم!!!!!!!

داستانها تماما از زبان زنان گفته شده.زنانی آشفته در بازار مردانه روزگار.زنانی تنها و غالبا شکست خورده و تنیده در پوسته های زنانگیشان.زنانی که هریک به نوعی گرفتار زنانگی خودند.آنها یا دارند می حنگند ٬یا در سرازیری شکستند و یا زیر دست و پای مردانه له شده اند. البته عشق که جزء جدا نشده تعریف یک زن است در کلیه قصه ها به چشم میخورد.اما حتی عشق بیان شده نیز گزنده و تلخ به روایت درآمده است.

این کتاب که توسط نشر چشمه به چاپ رسیده مجموعه داستانهای کوتاهی است که عنوان کتاب از نام اولین داستان آن گرفته شده.شب های چهارشنبه داستان زنی است که در یک نامه دارد با رقیب احتمالی عشقی خود گفتگو میکند.احتمالی که در آخر داستان خود را رو میکند و شما تقریبا تا اواخرآن نمیفهمید که شاید اصلا رقیبی وجود ندارد.

شکل روایی این داستان و یکی دو تای دیگر من جمله ¤جمع کل¤ جدید و جذاب است و به هر حال چون قصه ها کوتاهند شاید شما را هم مانند من با خود تا انتها بکشد و رها نکند.

آذردخت بهرامی