توجه-توجه

به یک عدد طراح وب حرفه ای نیازمندم....برای ساخت یک وبسایت توپ.

تصمیم دارم وبلاگ "بیا تا برویم" را به یک وب سایت عالی تبدیل کنم.اگر خودتان و یا یکی از دوستانتان تجربه ای در این زمینه دارید لطفا به کمک بشتابید.دست مزدتان هم به روی چشم تمام و کمال پرداخت خواهد شد.البته به شرط ساخت یک وب سایت حرفه ای خوب....منتظرم